Logotyp FNF

YTTRANDE


Här kan du läsa våra yttranden i olika frågor som remissinstans i Vellinge kommun. Det senaste alltid överst.


Säljakt i Sveriges ekonomiska zon (yttrande)           

Hököpinge 6:85 (detaljplan)

Kullsbackarna mfl Falsterbo (detaljplan)

Västra Ingelstad 6:1 (detaljplan)

Föreskrifter om avfallshantering

Översiktsplan för kommunens havsområde

Natura 2000-område Falsterbohalvön

Natura 2000-område Falsterbo-Foteviken

Verksamhetsområde mellan E6 och väg 100 (detaljplan)

Norra Ljunghusen (granskning av detaljplan)

Kriegers flak vindkraftpark

Vellingebacken (detaljplan)

Översvämningsskydd Falsterbohalvön

Synpunkter Kulturmiljöprogram

Natura 2000 på Falsterbo skjutfält

Eskilstorp (detaljplan)

Södra Håslöv (detaljplan)

Clemensagervägen (överklagan)

Falsterbokanalen (planprogram)

Skanörs Hamn (granskning av detaljplan)

Hököpine (granskning av detaljplan)

Clemensagervägen (överklagan detaljplan)

Ljungheda, Höllviken (detaljplan)

Norregård Falsterbo (detaljplan)

Telemast Skanörs stadspark (bygglov)

Kabeldragning/havsörnar (skrivelse)

Clemensagervägen (detaljplan)

Övertäckning fornlämning Sjögatan (överklagan)

Norra Ljunghusen (detaljplan)

Collins väg, Höllviken (detaljplan)

Vellinge kommuns vattenprogram (skrivelse)

Kronodalsgården (granskning av detaljplan)

Hököpinge (detaljplan)

Höllviken väg 100 (detaljplan)

Trafikskadat klövvilt (skrivelse)

Strandhotellstomten (Mark- och miljödomstolen)

Skanörs Hamn (detaljplan)

Telemast i Falsterbo (bygglov)

Strandhotellstomten (bygglov)

Skanör Centrum, etapp 1 (Utställning av detaljplan)

Länsstyrelsen, riksintresse friluftslivet (yttrande)

Lilla Hammar längs väg 100 (detaljplan)

Kronodalsgården Höllviken (detaljplan)

Nyckelhålsparken granskning (detaljplan)

Kammarrätten Strandhotellstomten

Förvaltningsrätten Strandhotellstomten

Herrestorp (detaljplan)

Sänkt föreningsbidrag (skrivelse)

Separat miljö- och byggnadsförvaltning (skrivelse)

Nyckelhålsparken i Höllviken (detaljplan)

Velllinge kommun Belysningsplan

Hököpinge (detaljplan)

Vellinge, Prästgårdsparken (detaljplan)

Skanörs centrum, etapp 1 (detaljplan)

Länsstyrelsen om utgrävning (skrivelse)

Gessie bykrog (detaljplan)

Clemensagervägen (detaljplan)

Vellinge Översiktsplan

Kyrkogatan i Falsterbo (detaljplan)

Strandhotellstomten (H Förvaltningsdomstolen)

Länstrafiken (skrivelse)

Bevarandeplanen i Fbo (skrivelse)

Strandhotellstomten (yttrande)

Norra Håslöv (detaljplan)

Östra Grevie stationsområde (detaljplan)

Strandhotellstomen (komplettering)

Östra Höllviken (yttrande)

Kyrkogatan i Falsterbo (yttrande)

Skötseln av Skanörs Ljung

Vindkraftpolicy i Skåne

Skrivelse om taggtråd

Handlingsplan stigande havsnivåer

Västra Ingestad (detaljplan)

Kabel Foteviken-Skanör (yttrande)

Axelssons torg (utställning)

Räng sand (detaljplan)

Flyghöjd över naturreservat (skrivelse)

Whitesands (utställning nr 2)

Foteviken naturreservat (yttrande)

Energi- och klimatstrategi (yttrande)

Väg 100 (yttrande)

Strandhotellstomten (regeringen)

Stationsområdet (utställning)

Almhaga (utställning)

Strandbadens parkering (skrivelse)

Arrie (utställning)

HSB Strandbaden (detaljplan)

Översiktsplan Vellinge 2010 (yttrande)

Falsterbohalvöns havsområde (yttrande)

Clemensagervägen (planprogram)

Almhaga - Vellinge Väster (detaljplan)

Stinkmålla (åtgärdsprogram)

Falsterbo kyrka (skrivelse)

Hagarondellen (planprogram)

Whitesands (utställning)

Grönfläckig padda (åtgärdsprogram)

Strandpadda (åtgärdsprogram)

Banvallen Miljööverdomstolen

Arrie (detaljplan)

Stationsområdet Fädriften (detaljplan)

Strandhotellstomten (Länsstyrelsen)

Gessie (detaljplan)

Banvallen (yttrande)

Strandhotellstomten (utställning)

EON-ledning (yttrande)

Strandhotellstomten_(detaljplan)

Storevång_del A + D (detaljplan)

Skanörs centrum (planprogram)

Axelssons torg_(detaljplan)

Nya badhytten (regeringsrätten)

Whitesands detaljplan

Nya Badhytten (Länsstyrelsen)

Stationsområdet (planprogram)

Nya Badhytten (detaljplan)

Storevång del D (skelettplan)

Whitesands (planprogram)


Falsterbonäsets Naturvårdsförening

2019-05-22

2019-03-24

2019-02-26

2019-02-01

2019-01-21

2018-11-10

2018-11-23

2018-11-23

2018-11-03

2018-04-27

2018-04-20

2018-03-29

2017-10-19

2017-10-15

2017-10-11

2017-05-23

2017-03-22

2017-01-19

2016-09-30

2016-08-31

2016-08-30

2016-07-05

2016-06-14

2016-05-12

2016-04-14

2016-04-13

2016-02-24

2015-12-30

2015-11-24

2015-10-20

2015-06-29

2015-06-10

2015-05-18

2014-12-19

2014-12-08

2014-11-17

2014-08-22

2014-06-25

2014-02-24

2014-02-18

2014-02-16

2013-12-06

2013-16-10

2013-09-26

2013-09-02

2013-07-02

2013-07-25

2013-05-29

2013-05-23

2013-05-07

2013-02-14

2012-12-05

2012-11-25

2012-09-27

2012-09-10

2012-07-28

2012-06-25

2012-06-15

2012-05-24

2012-05-21

2012-04-24

2012-04-02

2012-02-01

2012-01-20

2012-12-21

2011-11-11

2011-11-08

2011-10-26

2011-09-26

2011-09-09

2011-08-30

2011-08-26

2011-03-17

2011-03-01

2010-12-19

2010-10-25

2010-10-25

2010-08-31

2010-08-20

2010-08-20

2010-08-16

2010-08-11

2010-08-11

2010-07-30

2010-06-23

2010-05-21

2010-05-06

2010-04-28

2010-03-18

2010-03-18

2010-02-20

2010-01-29

2010-01-29

2010-01-28

2010-01-20

2010-01-07

2010-01-05

2010-01-04

2009-12-18

2009-11-18

2009-11-15

2009-09-02

2009-09-01

2009-08-27

2009-08-27

2009-05-11

2009-03-19

2008-12-17

2008-09-15

2008-08-24

2008-05-02

2008-02-07

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.