STADSMILJÖGRUPPEN   

NATIONALSTADSPARK   

EVIGHETSTRÄD

TRÄDSLINGA I FALSTERBO STADSPARK

HAVETS DAG

ROSOR PÅ FALSTERBONÄSET

EXKURSIONER OCH FÖREDRAG

ARNE SCHMITZ NATURVÅRDSPRIS

EKOLOGISK HÖSTMARKNAD

FONDER

stadsmiljogruppen.html
nationalstadspark.html
evighetstrad.html

DET HÄR ÄR NÅGRA AV SAKERNA SOM VI ARBETAR MED


Klicka på en länk nedan för att läsa om några av de aktiviteter, frågor och projekt som vi driver i Vellinge kommun.

Natur i Vellinge kommun

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

falsterbovandring.html
havets_dag.html
rosor_pa_falsterbonaset.html
program.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html
arne_schmitz_pris.html
ekologisk_marknad.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.

fonder.html