VALENKÄT 2014


Falsterbonäsets Naturvårdsförening har, liksom inför valen 2006 och 2010, ställt några för oss viktiga lokala natur- och miljöfrågor till de partier som ställer upp i kommunalvalet 2014. Med tanke på naturens stora betydelse i Vellinge kommun i såväl ett svenskt som ett internationellt perspektiv anser vi att information inom detta område är värdefull när väljarna ska lägga sina röster. Valenkäten ger svar på såväl ett antal specifika frågor kring diverse planerade utbyggnadsprojekt samt lite mer generellt kring synen på vår värdefulla natur- och kulturmiljö.


Klicka på respektive partinamn för att läsa svaren från: Centern (C), Folkpartiet (Fp), Kristdemokraterna (KD)Miljöpartiet (Mp)Nya listan (NL), Socialdemokraterna (S) och Sverigedemokraterna (SD).


Moderaterna (M) i Vellinge har valt att svara enligt följande;

– Svaren på era frågor finns att läsa i Översiktsplan 2010, som fullmäktige beslutade om 2013-01-23. Där framgår det tydligt kommunens ambitioner i natur- och miljöfrågor. Dessutom hänvisar vi till de lokala miljömålen med åtgärdsplan, program för energieffektivisering, energi- och klimatprogram med flera dokument. Det är Vellingemoderaterna som bl a drivit fram dessa olika dokument för att visa hur viktiga dessa frågor är.


-


Välkommen till valupptakt den 3 september kl 19 på Bäckagården i Skanör. Då håller FNF en utfrågning kring natur- och kulturmiljön i Vellinge kommun. Alla partier som ställer upp i kommunalvalet kommer att närvara (Centern (C), Folkpartiet (Fp), Kristdemokraterna (KD),  Miljöpartiet (Mp),  Moderaterna (M), Nya listan (NL), Socialdemokraterna (S) och Sverigedemokraterna (SD). Kom och lyssna, och passa på att ställa dina egna frågor. David Carlson, ordförande i FNF är moderator.






































Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

information.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.