fnf

SÅ HÄR BLIR DU MEDLEM


Medlemskap kostar 295,-/år. Familj 365,-/år. Ungdom (under 26 år) 195:-/år.

Medlemskapet gäller i Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Skåne samt Falsterbonäsets Naturvårdsförening och anmäls på Naturskyddsföreningens hemsida (du måste uppge en adress i Vellinge kommun för att hamna på FNFs ”lott”). Då får du förutom medlemskap två nummer per år av vår tidskrift Natur i Sydväst samt sex nummer av Naturskyddsföreningens tidskrift Sveriges Natur. Det går också bra att ringa på 08-702 65 77.


Enbart prenumeration av vår tidskrift Natur i Sydväst kostar 100,-/år och betalas direkt till FNF:s bankgiro 877-1529. Glöm inte uppge namn och adress.


Välkommen som medlem eller prenumerant!

Fågel fotograferad av Arne Schmitz

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.