Falsterbonäsets Naturvårdsförenings logotyp

Välkomna att deltaga i vår Studiebesök och Kurs – Tema ekologisk odling. Mer detaljer finner du nedan.


FNF har under flera år arrangerat studiebesök och minikurser i ekologisk odling.

Första lördagen i oktober under flera års tid arrangerar FNF i samarbete med Ängavallens gård i Norra Håslöv studiebesök och guidade visningar med information om ekologisk odling och djurhållning.

2015, 2017, 2018 gjorde vi studiebesök i Arrie hos ekologiska trädgårdsmästaren Anna Kron med information och tips om ekologisk trädgårdsodling. Anna Kron har också lett minikurser i ämnet på kommunens bibliotek i FNFs regi.

2016 gjorde vi ett studiebesök i Norra Håslöv hos tomatodlaren Åke Truedsson, och ett nytt är inplanerat 2019.Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.