logga fnf

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

HÄR KOMMER DU I KONTAKT MED OSS


Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF), Box 32, 239 21 Skanör.

Epost: info(at)falsterbonaset(punkt)se (ersätt orden inom parantes med @ och .)

VÅR STYRELSE


David Carlson, konsult och rådgivare - Ordförande, 0707-982897

Mathias Nordström, lantmästare Ängavallen - Vice ordförande, 040-42 32 50

Elisabeth Forsman, företagare - Skattmästare, 040-471909,

Britt-Elise Björnhov, lärare - Sekreterare 040-472578

Ordinarie ledamöter och suppleanter:

Henrik Waldenström, projektledare på WWF, 0705-367314

Jan-Åke Jönsson, professor, 040-453429

Jeanette Jandermark, verksamhetskoordinator, 0709-915145

Pelle Goldkuhl, ekonom, 0702-885710

Daniel Johnson, 0702-211092


REFERENSGRUPP (med bred kompetens, specialområde efter varje person)


Jan-Åke Hillarp - däggdjur

Mikael Kristersson - natur- och kulturmiljö

Ulla Kristina Eriksson - botanik

Bertil Ringberg - geologi

Sophie Ehnbom - fåglar

Ulf Westerberg - insekter

Frank Orton - juridik

Anna Kroon - ekologisk trädgårdDIVERSE LÄNKAR


Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningen i Skåne

Katastrofhjälp fåglar och vilt

Djurskyddet Malmö

Falsterbo Bird Show

Skånes ornitologiska förening

Falsterbo fågelstation

Näsetvandrarna

Vellinge kommun

Länsstyrelsen i Skåne

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

facebook

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.