logotyp fnf

KITESURFNING PÅ NATURENS VILLKOR


Stora delar av Falsterbonäset stränder är sedan länge avsatta som naturreservat. Dessutom är havsområdet runt hela näset ett marint naturreservat. De olika reservaten har särskilda bestämmelser, men gemensamt för dem alla är bl.a. att man inte medvetet får störa djurlivet. Efter många års övervakning av naturreservaten har vi funnit att de flesta överträdelser, av vilket slag de vara månne, beror på bristande information eller omedvetenhet om reservatsgränser och -föreskrifter. Vi vill därför gärna informera näsets kitesurfare om var det går bra att praktisera sporten utan att störa djurlivet och var det inte går. Kartan i Figur 1 visar var kitesurfing inte får förekomma efter beslut av Länsstyrelsen. Som synes finns det möjligheter att surfa vid olika vindriktningar under stora delar av året. Inom de markerade områdena är dessutom körning med vattenskoter, vindsurfing och vattenskidåkning förbjuden.

Figur 1. Områden där kitesurfing, körning med vattenskoter och vattenskidåkning är förbjuden (Länsstyrelsen i Skåne 2005).

karta kitesurfning falsterbonäset

Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

information.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.