logga fnf

BESTÄMMELSER FÖR DIG OCH DIN HUND I VELLINGE KOMMUN


Det är inte lätt med alla olika hundbestämmelser som finns i Vellinge kommun. FNF har därför i samarbete med kommunen gjort denna lilla guide för att underlätta för Dig som hundägare.För våra hundar gäller reglerna i jaktlagen, lagen om tillsyn över hundar och katter samt Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter.


Jaktlagen (1987:259) och lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter


Under tiden 1 mars – 20 augusti får hundar bara vara lösa om de håller sig inom koppel-avstånd från hundföraren och under sådan tillsyn att de inte löper lösa i områden där det finns vilt (vilda fåglar och däggdjur). Under övriga tider av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de inte förföljer vilt. Hundägare bör också känna till att det finns vissa bestämmelser för jakt och hundträning.


Vellinge kommuns lokala ordningsföreskrifter


Hundar får inte vistas på badstränder 15 maj – 31 augusti mellan kl. 6-20, undantaget hundbadplatsen norr om Skanörs hamn (notera dock specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena). Föroreningar efter hundar ska plockas upp på områden med tydlig tätortsprägel såsom lekplatser, gångbanor, gator, torg och grönområden samt inom anläggningar för idrott, motionsspår, kyrkogårdar och badstränder.


Utöver jaktlagen, lagen om tillsyn över hundar och katter samt de lokala ordningsföreskrifterna gäller:


Specialregler för naturreservaten och djurskyddsområdena


Skanör-Hölls naturreservat

1 mars – 20 augusti  Koppeltvång (undantag för hund som används som apportör vid jakt).


Flommens naturreservat

1 mars – 31 oktober  Koppeltvång (undantag för hund som används som apportör vid jakt). Hundförbudet på badstränderna gäller fr.o.m 1 maj (i övrigt enligt lokala ordningsföreskrifterna).


Lilla Hammars näs och näsholmar fågelskyddsområde

15 april – 15 juli  Beträdnadsförbud för människor och hundar (dock olämpligt att övrig tid låta hund springa lös i hagar med betesdjur).


Måkläppen sälskyddsområde

Beträdnadsförbud hela året för hundar och mellan 1 februari och 31 oktober för människor.


Ängsnäset fågelskyddsområde

1 april – 15 juli  Beträdnadsförbud för människor och hundar (dock olämpligt att låta hund springa löst övrig tid).


Ljungskogens och Ljunghusens strandbads naturreservat

1 mars – 31 augusti  Koppeltvång


Skanörs norra revel fågelskyddsområde

1 april – 15 juli  Beträdnadsförbud för människor och hundar (om häckning inte förekommer i området hävs förbudet och samma bestämmelser som för Flommens naturreservat gäller).

1 mars – 31 mars samt 16 juli – 31 oktober  Koppeltvång


I övriga naturreservat och djurskyddsområden (Skanörs ljung, Kämpinge strandbad med Östra kanalområdet, Norra Ljunghusen, Eskiltorps ängar och holmar samt Gavelsbjer) gäller jaktlagen, lagen om tillsyn över hundar och katter samt de lokala ordningsföreskrifterna. Det är dock olämpligt att låta hund springa lös i hagar med betesdjur.


Du som hundägare har alltid strikt ansvar, vilket du också behöver tänka på när det gäller din hunds beteende mot s.k. hemdjur som hästar, kor, får och höns.


Med koppel avses en högst 2 m lång fast förbindelse mellan dig och din hund.


Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

information.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.