FONDER


Arne Schmitz Naturvårdspris för förtjänstfulla insatser för naturen i Arne Schmitz anda. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz produktion.

2013 dokumentärfilmaren Mikael Kristersson

2014 naturfotografen Magnus Lundgren

2016 lantmästaren Rolf Axel Nordström

2018 biologen/pedagogen Jan-Åke Hillarp

2019 naturfotografen/pedagogen Felix Heintzenberg 


Britta och Bengt Borgströms stipendiefond

Brita och Bengt Borgströms stipendium bland annat ska inspirera till ungdomars naturintresse. Priset består av ett diplom och en penningsumma.

2014 fritids- och naturpedagogen Tommy Holmgren

2015 fågelguiden och naturpedagogen Karin Persson

2018 naturpedagogen Sophie Tranborg
”Karin Persson - Foto: P-G Bentz / Sturnus.se”.Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.