EVIGHETSTRÄD I VELLINGE KOMMUNEvighetsträd är ett spännande ord men självklart något missvisande - inget lever som bekant för evigt. Men ekar och tallar kan leva i åtminstone 800 år, många andra trädslag kanske 500 år, vilket ur vår synvinkel kan kännas som en evighet. Så gamla träd är idag mycket sällsynta i det skånska landskapet. De som trots allt finns utgör ett imponerande och viktigt inslag i landskapsbilden och är ovärderliga för den biologiska mångfalden.


Naturskyddsföreningen arbetar sedan mitten av 1990-talet med att bevara och sätta av både riktigt grova och gamla träd såväl som träd av medelålder. Målet är att arbeta in evighetsträdsbegreppet hos markägare så att de i större utsträckning än idag värnar om äldre träd genom att de blir medvetna om och stolta över den biologiska mångfald de har på sina marker.


Vi i FNF deltar i arbetet med inventering och diplomering i Vellinge kommun och vill på detta sätt visa på de stora naturvärden som stora och äldre träd har. För varje träd som inventeras skrivs ett protokoll med uppgifter om trädslag, omkrets, antal träd, insekter med mera.


Vi vill uppmana alla våra medlemmar att delta i denna viktiga uppgift. Känner du till något stort gammalt lövträd som bör skyddas?  Kontakta oss så hjälper vi dig med utnämningen.


Vill du veta mer om evighetsträd? Gå till Naturskyddsföreningens hemsida och klicka på länken evighetsträd.


Nedan är lite bilder på några av evighetsträden i Vellinge kommun samt en lista längst ned med alla 13 utnämnda evighetsträd.Bok i Falsterbo Stadspark

Ek vid hotell Gässlingen i Skanör
Evodia hos Akademiska föreningen i SkanörHär hittar du Vellinge kommuns 13 evighetsträd –

utnämnda 14 juni 2010 av Falsterbonäsets Naturvårdsförening och diplomerade av Naturskyddsföreningen i Skåne.1. Evodia valutina, Studentgården, Kyrkogatan 3, Skanör

Blommar rikligt sensommar/höst och drar till sig mängder av insekter. Släkt med vinruta. Trädet står ca 5 meter in i trädgården. Omkrets vid bas 450cm, 4 stammar, störst i Skandinavien, ca 100år.


Markägare Akademiska föreningen Lund

Mottagare Sebastian Jerneck

Anm. Christina Cederblad2. Ek Hotell Gässlingen, Rådhustorget 6, Skanör

Trädet står öster om hotellbyggnaden och har med stor säkerhet varit gårdens vårdträd. Ekar kan bli 800-900år gamla. Omkrets 470cm, nyligen beskuret p.g.a. fara för självavstötning av grenar, ca 400-500år.


Markägare Lars Wilander

Hotell Gässlingen Skanör

Mottagare Christian Wilander

Anm. FNF3-4. Ekar Bagarbacken, 2 träd rakt norr om Bagers sträte, Skanör

Träden står utefter gångvägen norr om Lagmanshejdan i Skanör, I den magra Skanörsjorden växer de långsamt. Sparas för den biologiska mångfaldens skull. Omkrets 300cm och 330cm, ca 150-200år.


Markägare Vellinge Kommun

Mottagare Lisa Johansson

stadsträdgårdsmästare

Anm. FNF5-6. Knäckepilar, 2 träd, Tröskevägen, Skanör

Träden står på grönområdet mellan Tröskevägen och Plogvägen i Skanör. Två ovanligt gamla och friska pilar. De är kraftigt hamlade (med motorsåg?), får nu extra skydd. Omkrets 350cm och 463cm, ca 100år.


Markägare Vellinge Kommun

Mottagare Lisa Johansson

stadsträdgårdsmästare

Anm. FNF

7. Bok, Västergatan 66, Skanör

Trädet syns från gatan. Markägaren vill gärna spara det gamla trädet som ger karaktär åt omgivningen. Omkrets 200cm, ca 100år, privat trädgård.


Markägare Katarina Hörlin Hartmann

Mottagare och anm. Paul Hörlin8-9-10. Bokar, 3 träd i Falsterbo stadspark

Träden växer i dungar i södra delen av parken. Vid en inventering gjord år 2009 fanns 160 grova bokar i parken. Träden är planterade som skydd mot sandflykt i slutet av 1800-talet.

Omkrets 300-350cm, 100 – 125år, enstaka träd 150år.


Markägare Vellinge Kommun

Mottagare Lisa Johansson

stadsträdgårdsmästare

Anm. FNF11. Blodbok, Kyrkogården, Stora Hammars kyrka, Höllviken.

Trädet står norr om kyrkan och används som minneslund. Omkrets vid bas 677cm, flera stammar, mycket imponerande, 200-250år.


Markägare Höllvikens församling

Mottagare Susann Persson

Anm. Birgitta Cervin12. Blodbok, Rängs prästgård vid Rängs kyrka, Rängs by

I trädgården finns också flera stora kastanjer och ekar. Omkrets 360cm, 200år. Trädet står mitt framför prästgårdsbyggnaden.


Markägare Höllvikens församling

Mottagare Susann Persson

Anm. Birgitta Cervin13. Bok, Östergatan 33, Vellinge

Trädet står i tomthörnet i SV. Grannen har också ett vackert vårdträd. Omkrets 285cm, ca 125år, privat trädgård.


Markägare Lisbeth Torne

Mottagare och anm. Lisbeth TorneFalsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.