BRITTA OCH BENGT BORGSTRÖMS STIPENDIEFOND


Brita och Bengt Borgströms stipendium ska bl a inspirera till ungdomars naturintresse.
•    2018 utdelades stipendiet till naturpedagogen Sophie Tranborg tilldelas Brita och Bengt                         Borgströms stipendium som bl a ska inspirera till barn och ungdomars naturintresse.

Sophie är en entusiastisk och kreativ inspiratör för pedagoger som arbetar med naturkunskap för barn och unga. Genom att ordna kurser, föreläsningar och praktiska övningar för barn och vuxna sprider Sophie ett positivt intresse för naturen.2014 utdelades stipendiet till fritids- och naturpedagogen Tommy Holmgren som entusiastiskt delat med sig av sitt natur- och fågelintresse till elever på Tångvallaskolan i Falsterbo.


2015 utdelades stipendiet till fågelguiden och naturpedagogen Karin Persson på Falsterbo fågelstation som kunnigt och entusiastiskt guidat tusentals barn och ungdomar från hela sydvästra Skåne.”Karin Persson - Foto: P-G Bentz / Sturnus.se”.Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.