fnf logga

ARNE SCHMITZ NATURVÅRDSPRIS


Arne Schmitz Naturvårdspris är instiftat till Arne Schmitz’ minne för hans insatser och liv i och med den natur han engagerade sig för, av familjen Schmitz och FNF och delas ut till den som har gjort förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun eller är boende i Vellinge och gjort stora insatser för naturen någon annanstans.

Arne Schmitz Naturvårdspris delades ut på FNF:s föreningsstämma. Juryn bestod av FNF:s styrelse samt en representant för familjen Schmitz. Priset består av ett diplom och en inramat fotografi ur Arne Schmitz imponerande produktion.


PRISTAGARE 2018 är Jan-Åke Hillarp

Biolog, naturpedagog och naturfotograf Jan-Åke Hillarp tilldelas Arne Schmitz naturvårdspris för förtjänstfulla insatser för naturen i Vellinge kommun i Arne Schmitz anda.

Jan-Åke har under en lång rad år ägnat sig åt hängivna och inspirerande insatser för djur och natur i Vellinge kommun bl a genom FNF och KFV. Genom sin undervisning av tusentals elever och exkursioner, föredrag och bildvisningar för lika många deltagare har han spridit kunskap och intresse för naturen.

Jan-Åke är en institution i Vellinge kommun och FNF är glada att ha honom med i sitt expertråd.


PRISTAGARE 2016 är Rolf Axel Nordström

Motivering: Rolf Axel Nordström är eldsjälen som byggt upp ett etologiskt och ekologiskt lantbruk d v s ett lantbruk på djurens villkor i samverkan med naturens lagar. Han har uthålligt och trosvisst kämpat för att vi i framtiden ska kunna bedriva ett humant lantbruk. Där ska djuren få leva ut sina naturliga beteenden och jorden brukas utan bekämpningsmedel och kemiska gödselmedel.Rolf Axel inspirerar en bred skara åhörare i olika åldrar till medvetenhet och eftertanke genom sina föredrag och guidade visningar om etologi och ekologi.


PRISTAGARE 2014 är fotografen Magnus Lundgren

Motivering: Pristagaren Magnus Lundgrens är en framstående och flerfaldigt prisbelönt fotograf med Världshaven som arbetsfält. Priset får han för att han med sina bilder och texter ökar förståelsen och intresset för havet och dess organismer - små som stora - och därmed i Arne Schmitz anda verkar för bevarandet av havets biologiska mångfald och hållbara havsmiljöer.


PRISTAGARE 2013 är filmaren Mikael Kristersson

Motivering: Genom sina prisbelönta naturfilmer har Mikael Kristersson satt Falsterbonäset på världskartan. Mikaels praktiska och tålmodiga arbete med skärfläckorna på Landgrens holme har lett till att Vellinge kommun fått en vild och lättillgänglig turistattraktion - med upplevelser under vår och sommar - till glädje för naturälskarna och till gagn för fåglarna.


Falsterbonäsets Naturvårdsförening

TILLBAKA

vara_projekt.html

Naturskyddsföreningen i Vellinge kommun

HEM   

PROGRAM

KURSER   

TRYCKSAKER

MEDLEMSKAP

VÅRA PROJEKT

INFORMATION

YTTRANDEN

KONTAKT

falsterbonasets_naturvardsforening.html
trycksaker.html
medlemskap.html
vara_projekt.html
information.html
kontakt.html
yttranden.html
kurser.html
program.html

Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) är en partipolitiskt obunden ideell förening, bildad 1970 som en krets inom Naturskyddsföreningen och Naturskyddsföreningen i Skåne.


FNF vill verka för att öka värdet på natur- och kulturmiljöer inom Vellinge kommun. Vi vill genom att värna, vårda och visa dessa värden bidra till en mer hållbar utveckling. I detta syfte driver FNF aktuella frågor och utvecklingsprojekt. Föreningen anser att det krävs genomtänkta visioner för att skapa ett attraktivt och långsiktigt hållbart samhälle.


Som remissinstans vill vi påverka Vellinge kommuns fysiska planering samt deras behandling av olika natur- och kulturmiljöärenden.


Föreningen har för närvarande ca 1000 medlemmar.